Privacybeleid

Privacybeleid van Wiersma Consultancy B.V.

Zodra u onze website (www.wiersma-consultancy.nl) bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen wij informatie over u. In dit privacybeleid leggen wij uit wat wij met die informatie doen. Wij gaan altijd zorgvuldig met uw informatie om en slaan die veilig op. Heeft u vragen of wilt u weten welke informatie wij van u hebben, neem dan contact op met ons via harry@wiersma-consultancy.nl.

Artikel 1 - Toepassing van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die wij verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de gegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen.
Wij slaan persoonsgegevens op van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu, zoals uw naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wilt u meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Als u gebruik maakt van onze website, slaan wij geen informatie over uw apparaat op.

Artikel 2 - Gegevensverwerker

De heer H. Wiersma is verantwoordelijk voor deze website en daarmee de verantwoordelijke persoon voor het gebruik en verwerken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Artikel 3 - Personen

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.

Artikel 4 - Gegevensverzameling

Wij krijgen persoonsgegevens rechtstreeks van u, zodra u:
 • onze website bezoekt;
 • contact opneemt met ons via mail, telefoon of op een andere manier;
 • toestemming voor het gebruik ervan geeft aan een van onze partners.

Artikel 5 - Opgeslagen persoonsgegevens

Wij maken gebruik van de volgende persoonsgegevens:
 • naam;
 • woonadres, vestigingsadres en/of bezorgadres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer.

Artikel 6 - Gebruiksdoelen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waar we die voor mogen gebruiken:
 • wij hebben van u uw toestemming gekregen om uw persoonsgegevens te gebruiken;
 • wij gebruiken uw gegevens omdat wij u als klant de beste service willen gegeven en wij dat zonder die informatie niet kunnen doen, zoals u bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te voeren;
 • wij uw betaling afhandelen;
 • wij gebruiken uw gegevens om ons te houden aan de wet, zoals gegevens bewaren voor de belastingdienst.

Artikel 7 - Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als wij dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Zolang u bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren wij uw gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren wij uw gegevens alleen voor statistische doeleinden om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wilt u meer weten over hoelang wij specifieke gegevens bewaren, neem dan contact met ons op via harry@wiersma-consultancy.nl.

Artikel 8 - Gegevens delen

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met anderen. Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook deze derde partijen zullen uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen. Wij doen dit alleen als:
 • wij hebben van u uw toestemming gekregen om uw persoonsgegevens te gebruiken;
 • u klant bij ons bent;
 • wij uw betaling afhandelen;
 • wij dat moeten doen om ons te houden aan de wet.

Artikel 9 - Opslaglocatie

Wij verwerken uw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat wij ook uw gegevens binnen de EER opslaan.

Artikel 10 - Veiligheid

Wij hebben er veel aan gedaan om uw gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. Wij hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Uw gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen wij ervoor dat uw gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Wanneer we uw gegevens delen met anderen, dan zijn zij ook verplicht daar met dezelfde zorg mee om te gaan als wij. Merkt u dat dit niet zo is, laat het ons ook weten via harry@wiersma-consultancy.nl.

Artikel 11 - Rechten

Omdat wij persoonsgegevens van u gebruiken, heeft u verschillende rechten. Deze rechten zetten wij hieronder op een rijtje.
 1. Recht op informatie: wij moeten u op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat wij met uw gegevens doen en welke controle u daarover heeft. Daarom leggen wij in dit privacybeleid uitgebreid uit welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.
 2. Recht op inzage: u mag ons altijd vragen om uw gegevens die wij van u hebben in te zien.
 3. Recht op correctie: u mag ons vragen om uw gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.
 4. Recht om bezwaar te maken: u mag bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Zo kunt u bij ons aangeven dat u niet langer mail van ons wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website.
 5. Recht op dataportabiliteit: bent u klant bij ons of heeft u toestemming gegeven voor het gebruik van uw gegevens, dan mag u ons vragen om u, een ander, of een door u genoemde organisatie, de digitale gegevens die wij van u hebben te sturen. Zo kunt u die gegevens overdragen aan een andere organisatie als u dat wenst.
 6. Recht op beperking: u mag ons vragen om het gebruik van uw gegevens te beperken. Dit betekent dat wij in bepaalde gevallen uw gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken.
 7. Recht om vergeten te worden: u mag ons vragen om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wij verwijderen dan alle gegevens die tot u herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen wij uw gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten wij sommige gegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst.
 8. Recht om een klacht in te dienen: u mag een klacht indienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Heeft u een klacht, dan lossen we die graag voor u op. Neem daarvoor contact op via harry@wiersma-consultancy.nl. Ook mag u uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen. Uiteraard hopen we dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag u ook naar de rechter stappen. In dat geval is het de rechtbank in de vestigingsplaats van Wiersma Consultancy B.V. die uw klacht gaat behandelen.
Een aanvraag of klacht kunt u naar ons sturen via harry@wiersma-consultancy.nl. Wij verwerken uw aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is uw aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen wij uiterlijk binnen 60 dagen contact met u op. Wij kunnen u vragen om u te identificeren. In dat geval vragen wij bij u gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens is. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u in dat geval een kopie van uw identiteitsbewijs toe te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Artikel 12 - Voorwaarden

Ons privacybeleid moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vindt u met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast zijn de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op ons privacybeleid.

Artikel 13 - Cookies

Op onze website kunt u zelf aangeven welke gegevens wij van u mogen gebruiken. Heeft u ons toestemming gegeven voor het personaliseren van uw profiel op basis van uw surf- en zoekgedrag, dan kunnen wij onze website speciaal op u instellen zodat het gebruik ervan makkelijker en persoonlijker wordt. Wij doen dit met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan onze website geplaatst wordt op uw hardware. In ons cookiebeleid kunt u lezen wat wij met cookies doen.

Artikel 14 - Gegevens van minderjarigen

Wij richten ons met onze website en/of diensten niet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als u jonger bent dan 16 jaar, u toestemming nodig heeft van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website en/of diensten. Bent u bij uw bezoek aan onze website minderjarig, dan gaan wij ervan uit dat u voor uw bezoek deze toestemming heeft gekregen. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via harry@wiersma-consultancy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 15 - Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Artikel 16 - Geautomatiseerde besluitvorming

Wij zullen dit beleid af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom persoonsgegevens wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op via harry@wiersma-consultancy.nl.

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 30 december 2023.